1. Behandlingsansvarlig

Utnevnt behandlingsansvarlig hos Bærekraftskonferansen Haugesund er Rannveig Madsen v/ Rogaland Ressurssenter AS. Webansvarlig er Mateusz Samsøe v/ Haugesund Sparebank.

  1. Formål

Personopplysningene kan brukes til å sende deltakere, samt andre interesserte som selv ønsker det, nyhetsbrev med nyheter fra både lokalt næringsliv og regionale eller nasjonale nyheter som det lokale næringslivet, og dermed våre deltakere og andre interesserte, vil ha interesse av. I tillegg kan det sendes invitasjoner til andre kompetansehevende og nettverksbyggende kurs, konferanser og arrangementer. Da konferansen har deltakeravgift, sendes det også ut faktura for deltakelse til de påmeldte.

  1. Rettslig grunnlag

Behandling av personopplysninger krever rettslig grunnlag, og vil typisk være basert på lovpålagt plikt, avtale, berettiget interesse eller samtykke.

  1. Hvilke personopplysninger behandles?

Følgende personopplysninger samles inn: E-postadresser og fullt navn (kontaktinfo til kontaktperson) og påmelding til konferansen. All innmelding og påmelding er frivillig, og informasjonen brukes for å kunne sende nevnte nyhetsbrev (se punkt 2) og fakturaer for deltakelse. Navnene listes også opp på deltakerlister, men ikke annen informasjon. Deltakerne kan selv velge å reservere seg fra å stå oppført i deltakerliste på Bærekraftskonferansen.

  1. Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysninger hentes fra påmeldingslister og «cookies»: Informasjonskapsler eller «cookies» er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene kan eksempelvis inneholde informasjon om innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du logger på med, hvilke sider på nettstedet du besøker eller hvordan du navigerer mellom de ulike sidene på nettstedet.
Les mer på http://www.nettvett.no/personvern/informasjonskapsler-cookies

Nettsiden vår, www.baerekraftskonferansen.no, kan bruke følgende informasjonskapsler/cookies:

Google Analytics
Google Analytics er en nettanalysetjeneste som blir levert av Google Inc. Google Analytics brukes for å analysere bruken av nettsiden. Det innhentes informasjon om blant annet hvilke sider som er mest besøkt, hvilket tidspunkt sidene er mest besøkt, og hvordan de besøkende navigerer inne på sidene. Informasjonen som blir lagret er anonymisert. Les mer om dette på følgende lenker:
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

WordPress

Nettsider som er basert på WordPress benytter cookies for innloggede brukere og ved bruk av kommentar-funksjoner i løsningene. Les mer om dette på https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Deling i sosiale medier

Enkelte plugins som gir brukeren mulighet til å dele innhold i sosiale medier, benytter cookies. Disse benyttes for å føre statistikk over hvor mange ganger hver enkelt side blir delt, hvilke kanaler som benyttes osv. Informasjonen som lagres er anonymisert. Et eksempel på en plugin som benytter cookies er Addthis. Les mer om dette på http://www.addthis.com/privacy

  1. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene

Alle opplysninger oppgis frivillig ved påmelding. Vårt mailutsendelsesprogram har også en egen knapp for til- og avmelding for å motta nyhetsbrev og invitasjoner til kurs, konferanser og arrangementer. I dette tilfellet er det kun e-postadresse som brukes.

  1. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Bærekraftskonferansen deler ingen kontaktinfo med tredjeparter utover til våre faste leverandører av systemer og tjenester. Vi har et forretningsmessig samarbeid med et knippe leverandører, men vi har inngått databehandleravtale med samtlige av disse. I et av punktene i databehandleravtalen har leverandør på tro og ære signert for at ingen personopplysninger deles med andre. Leverandørene våre har levert følgende:
Datasystem, påmeldingssystem til konferanser, møter og arrangementer, nettside, system for spørreundersøkelser, analyseverktøy for nettrafikk, regnskapstjenester og fakturering, e-postutsendelsessystem, grafisk design.

  1. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Ved avmelding av mailinglisten må den registrerte selv aktivt gå inn og trykke på «avmeld». Denne muligheten ligger nederst i hver eneste utsendelse vi gjør.

  1. Hvilke rettigheter har den registrerte?

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Bærekraftskonferansen har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i Bærekraftskonferansen sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Bærekraftskonferansen ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

  1. Hvordan sikres opplysningene?

Alle digitale personopplysninger sikres bak passordbeskyttede pc’er. Personalopplysninger av type ansettelseskontrakt og sensitive opplysninger sikres ytterligere, blant annet i låste skuffer og skap, i den grad det finnes papirkopier.

  1. Kontaktinformasjon

E-post: post@baerekraftskonferansen.no
Behandlingsansvarlig: Rannveig Madsen v/ Rogaland Ressurssenter