Åse Tveit Samdal

Åse Tveit Samdal – leder for Validé Haugesundregionen. 

For å løse morgendagens utfordringer må vi få til gode innovasjonsprosesser i næringslivet. Hun er opptatt av tilgang på offentlig og privat risikokapital for å få dette til. På bærekraftskonferansen skal hun snakke om grønne virkemidler og ordningene i VRI Rogaland.