Ineke de Rezende

Ineke de Rezende – forretningsutvikler i Rogaland Ressurssenter.

Ineke bistår bedrifter i å utarbeide bærekraftstrategier og har lang ledererfaring og bred kompetanse innen bærekraft, grønn vekst og kommunikasjon. Ineke brenner for tett samarbeid om bærekraft mellom det offentlige, akademia og næringslivet. Hun ønsker å være en pådriver for et mer bærekraftig næringsliv og vil gi oss et innblikk i Det store grønne bildet. Hva er egentlig bærekraft? Hva skjer globalt, nasjonalt og lokalt relatert til bærekraft? Og hva innebærer dette av risikoer og muligheter for oss her på Haugalandet?