Ingvild Haugen

Ingvild Haugen – bærekraftsansvarlig i Haugaland Kraft AS.

Hun har nylig overtatt et småbruk i Nedre Vats der hun skal dyrke grønnsaker, frukt, blomster og bær, i tillegg til å skjøtte litt skog og eng. Ingvild er utdannet agroøkolog og har bred fagbakgrunn innen bærekraft.  På Bærekrafskonferansen skal Ingvild moderere et panel som handler om utarbeiding av bærekraftstrategier og mulige samarbeidsprosjekter på Haugalandet. Paneldeltakerne vil dele av sin erfaring, og samtale om mulige suksesskriterier og barrierer.