Lars Lindtner

Lars Lindtner – prosjektleder i Næringsforeningen Haugalandet.

Han skal legge frem noen nøkkeltall og en status fra Næringsforeningens medlemsbedrifter. I hvilken grad ser bedrifter forretningsmessige gevinster i det grønne skifte? Hvor mange har bærekraft som en integrert del av forretningsstrategien? Hvilke områder ønsker bedriftene å satse på fremover?