Lasse Kolbjørn Anke Hansen

Lasse Kolbjørn Anke Hansen – seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune og hubkoordinator i Grøn region Vestland. 

Leder gruppa som følger opp de 16 grønne hubene identifisert i Grøn region Vestland,

Grøn region Vestland viser dei fantastiske grøne forretningsmoglegheitene vi har, og kva som må til for å realisere dei. Stikkord er berekraftig sjømat, grøn skipsfart, havvind, CCUS/S, grøne metaller, bioøkonomi, hydrogen og batteriteknologi, og sjølvsagt store mengder samarbeid!»