Thomas Eide Wennesland 

Thomas Eide Wennesland – Bærekraftsansvarlig i Haugesund Sparebank.

Utdannet lektor og har tidligere undervist i geografi og samfunnsvitenskapelige fag på Vardafjell vgs. Glad i naturen og har et sterkt miljøengasjement. Liker den gode samtalen hvor man tørr å stille kritiske spørsmål ved etablerte sannheter.