Konferansier Lillian Medby, Haugesund Sparebank

Lillian MedbyLillian er dagens konferansier, og loser oss gjennom et spennende program med dyktige foredragsholdere. Til daglig er hun leder for kommunikasjon, teknologi og kundeopplevelse i Haugesund Sparebank. Dette er en bank som tar bærekraft på alvor, og som er opptatt av konkret handling. Bærekraft preger i stadig større grad både driften, produktutviklingen og de ansatte i banken, og Lillian har de siste årene hatt ansvar for utvikling av bankens bærekraftstrategi.

 

Ineke de Rezende, Rogaland Ressurssenter

Ineke de RezendeIneke åpner dagen med Det store, grønne bildet. Hva er egentlig bærekraft? Hva skjer globalt, nasjonalt og lokalt relatert til bærekraft? Og hva innebærer dette av risikoer og muligheter for oss her på Haugalandet?

Ineke er forretningsutvikler i Rogaland Ressurssenter, hvor hun blant annet bistår bedrifter i å utarbeide bærekraftstrategier. Hun har lang ledererfaring og bred kompetanse innen bærekraft, grønn vekst og kommunikasjon. Ineke brenner for tett samarbeid om bærekraft mellom det offentlige, akademia og næringslivet. Hun ønsker å være en pådriver for et mer bærekraftig næringsliv, slik at vi styrker konkurransekraften samtidig som vi bidrar til å nå målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

 

Oda Bjerkan, UN Global Compact Norge

Oda Bjerkan leder avdelingen for politikk og regioner i UN Global Compact Norge.

UNGC er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft og næringsliv. Der har Oda blant annet gjennomført tre offentlig finansierte prosjekter i henholdsvis Viken, Vestland og Agder som skal sikre bedre bærekraftskompetanse og innovasjonsevne blant små og mellomstore bedrifter. Hun har i tillegg ansvar for regionskontorene i Tromsø, Krisitiansund og Bergen, er fast bærekraftskommentator på TV2 og leder organisasjonens politiske arbeid opp mot regionale, lokale og sentrale myndigheter. Hun har tidligere erfaring fra finanssektoren, byrådet i Bergen og journalistikken.

På 20 minutter vil dere få et innblikk i hvorfor en FN-organisasjon og verdens største bedriftsinitiativ på bærekraft, er interessert i små og mellomstore bedrifter på Vestlandet, og hvordan de jobber for å sikre en bærekraftig utvikling av bedrifter, regioner og lokalsamfunn.

Lasse Kolbjørn Anke Hansen, Vestland Fylkeskommune

Lasse Kolbjørn Anke HansenVestland har unike forutsetninger for å ta en lederrolle i det grønne skiftet. Gjennom sitt arbeid for Grøn region Vestland viser Lasse frem de fantastiske grønne forretningsmulighetene vi har, og hva som må til for å realisere de. Stikkord er bærekraftig sjømat, grønn skipsfart, havvind, grønne metaller, bioøkonomi, hydrogen og batteriteknologi – og selvsagt store mengder samarbeid!

Lasse er seniorrådgiver i Vestland fylkeskommune og hubkoordinator i Grøn region Vestland. Han har en mastergrad i sammenlignende politikk fra UiB, og har jobbet med statistikk og analyse i fylkeskommunene Hordaland og Vestland. Nå leder han gruppa som følger opp de 16 grønne hubene identifisert i Grøn region Vestland

Lene Pilskog, Invest in Sunnhordland

Lene PilskogLene er leder for Invest in Sunnhordland, som har som mål å tiltrekke ny industri og næringsvirksomhet til Sunnhordlandsregionen. Regionen har en unik beliggenhet mot sjø, og et solid kompetansemiljø innen marin- og maritim bransje og oljeservicenæringen. Regionen har i dag tilnærmet full sysselsetning, men hva skal vi leve av når effektene av oljeskattepakken tar slutt i 2026? Her er samarbeid mellom det offentlige og private avgjørende. Lene har lang erfaring med utviklingsprosjekter på tvers av sektorer. De siste årene har hun jobbet iherdig med realisering av et innovativt biogassanlegg på Stord, hatt ansvar for et suksessfullt kompetanseprogram innen digitalisering for strategisk ledelse, og jobbet med sammenslåing av offentlige institusjoner. Vi gleder oss til å høre mer om dette!

Runar AustrheimRunar Austrheim, Beyonder

Runar jobber for batterifabrikken Beyonder, som skal etableres i Haugaland Næringspark. Beyonder utvikler egen teknologi for bærekraftige battericeller, basert på blant annet aktivt karbon fra norsk sagflis. Battericellene er særlig godt egnet til kraftintensiv industri og transport med behov for høy effekt. Vi gleder oss til et spennende foredrag fra Runar!

Ordstyrer Thomas Eide Wennesland, Haugesund Sparebank

Thomas Eide WenneslandHvordan kan vi samarbeide om å skape grønn vekst på Haugalandet? Kan Oda, Lasse og Lene fra Vestland sammen med ordfører Arne-Christian Mohn gi oss noen gode råd på veien om utvikling av en felles bærekraftstrategi? Thomas liker den gode samtalen hvor man tørr å stille kritiske spørsmål ved etablerte sannheter, og han leder oss trygt gjennom samtalen.

Thomas er bærekraftsansvarlig i Haugesund Sparebank. Han er utdannet lektor og har tidligere undervist i geografi og samfunnsvitenskapelige fag på Vardafjell vgs. Thomas er glad i naturen og har et sterkt miljøengasjement.

Lars Lindtner, Næringsforeningen Haugalandet

Lars LindtnerI hvilken grad ser bedrifter forretningsmessige gevinster i det grønne skifte? Hvor mange har bærekraft som en integrert del av forretningsstrategien? Hvilke områder ønsker bedriftene å satse på fremover? Lars legger frem noen nøkkeltall og en status fra Næringsforeningens medlemsbedrifter.

Lars er prosjektleder i Næringsforeningen Haugalandet. Han bidrar blant annet til å koordinere arbeidet i ressursgruppen «Grønn lønnsomhet», der fremoverlente folk fra næringslivet jobber for å belyse forretningsmessige gevinster ved bærekraftig omstilling.

Åse Tveit Samdal, Validé Haugesundregionen og Anne Kristin Helgeland, Rogaland Ressurssenter

Åse og Anne KristinFor å løse morgendagens utfordringer må vi få til gode innovasjonsprosesser i næringslivet. Da trenger vi tilgang på offentlig og privat risikokapital. Åse og Anne Kristin viser vei til hvilke grønne virkemidler som finnes for bærekraftig utvikling og vekst. Vi får også høre om ordningene som finnes gjennom VRI Rogaland.

Åse er leder for Validé Haugesundregionen. Anne Kristin er daglig leder i Rogaland Ressurssenter. De har begge årelang erfaring innen nærings- og bedriftsutvikling.

Ineke de Rezende, Rogaland Ressurssenter

Ineke de RezendeIneke gir oss et konkret verktøy for hvordan vi kan utvikle en god bærekraftstrategi, – og utføre denne – i egen organisasjon.

Kate Elin Østebøvik Haugen, Førre Trevarefabrikk

Bilde - Kate Elin ØstebøvikKate Elin er salgslederen som gjennom sine år på FØRRE Trevarefabrikk kjapt ble stolt treskalle. Nå er hun fornøyd med å være en stolt grønnskalle også. Kate Elin sier at «I en travel hverdag valgte vi å gjøre vår strategi så praktisk og enkel som mulig. Når alt kommer til alt så skal den ikke bare lages. Den skal også brukes.» Så sant som det er sagt. Det er i utførelsen hele forskjellen ligger. Vi får et innblikk i prosessen som FØRRE Trevarefabrikk har vært gjennom.

Marie Aanensen, Karmsund Group

Marie skal fortelle hvordan Karmsund Servicebase skal gå fra å være en tradisjonell industripark til å bli en bærekraftig økosystempark. Hennes foredrag vil ta oss med på reisen fra drømmer og visjoner, til praksis og virkelighet. Vi får også høre om Karmsund Servicebase sine viktigste bærekraftmål og handlingsplan fremover.

Marie jobber som forretningsutvikler hos Karmsund Servicebase AS, og er utdannet sivilingeniør. Hun har lang erfaring fra både offentlig og privat sektor.

 

Pause

Espen Sunde, Seagarden

Bilde - Espen SundeEspen er CFO i det spennende selskapet Seagarden. Han er utdannet siviløkonom, brenner for bærekraftig utvikling og vekst, og skal fortelle om Seagardens bærekraftstrategi og ønsker for fremtiden. Her kan vi nok alle la oss inspirere!

Ordstyrer Ingvild Haugen, Haugaland Kraft

Bilde - Ingvild HaugenIngvild leder panelet som handler om utarbeiding av bærekraftstrategier og mulige samarbeidsprosjekter på Haugalandet. Kate Elin, Marie og Espen vil dele av sine erfaringer, suksesskriterier og barrierer. Dette blir spennende.

Ingvild er nyansatt bærekraftansvarlig i Haugaland Kraft AS. Hun har nylig overtatt et småbruk i Nedre Vats der hun skal dyrke grønnsaker, frukt, blomster og bær, i tillegg til å skjøtte litt skog og eng. Ingvild er utdannet agroøkolog og har bred fagbakgrunn innen bærekraft.

 

Ineke de Rezende, Rogaland Ressurssenter

Ineke oppsummerer dagen. Her handler det om hvordan vi kan dra en god start videre. Hva skal til for å få til et tverrfaglig samarbeid her på Haugalandet?